TOTO JE VĚROHODNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY. KOPII PŮVODNÍCH DOKUMENTŮ NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME.

 

Závěrečná zpráva o provedených testech firmou TÜV Rheinland of North Amerika

( TÜV je prestižní německá motorová zkušebna)

Zpráva č. No. D4 – TPT 351 – 051 – 86

Záměr: Provedení motorových testů na soukromém vozidle za účelem ověření účinků přísad do motorových, převodových a diferenciálových olejů.

Název přípravků: Receptury Bishop´s Original (** jsou prodávány i pod jinými soukromými nálepkami)

  1. Zadání prováděných testů:  Dle údajů, uváděných výrobcem, dojde po přidání přísady do motorových, převodových nebo diferenciálových olejů ke snížení tření, následkem čeho pak dojde ke snížení spotřeby paliva a emisí škodlivin ve výfukových plynech.

  1. Testované vozidlo:

Výrobce FORD  ( Německo)
Označení Granada 2,3 l
Typ GU ( benzin)
Číslo podvozku        GAGFUG 39020
První registrace 27.2.1980
Maximální výkon 79 kw/ 5000 ot/min

  1. Postup při testování:

3.1.  Kontrola a nastavení volnoběžných hodnot motoru.

3.2.  Měření spotřeby paliva  - DIN 70 030 ( ECE – R 15/04 Annex 9)

3.3.  Měření doběhového času na dynamometru

3.4.  Měření škodlivin ve výfukových plynech – ECE norma 15/04

  1. Měřící aparatura a zařízení.

4.1. Motor Tester BOSCH, kompaktní motor tester MOT 500, kontrolní osciloskop zapalování MOT, zapisovací zařízení  PDR 100, tlakový a vakuový tester ETT 007.01

4.2.  Dynamometr Schenck, typ 500/GS 60

4.3.  Analyzátor výfukových plynů : Horiba CVS – 61 2

4.4.  Měřící zařízení CO: ULTRAMAT 13 P s NDIR analyzátory

 

  1. Procedury, provedené na testovaném vozidle.

Všechny úkoly, zadané v oddíle (3) byly nejprve provedeny na základních olejích. Hodnoty zjištěné při volnoběhu byly v souladu se základními údaji výrobce pro daný typ motoru ( Motor data)

Následně byla v motoru, převodovce a diferenciálu nahrazena původní náplň novou olejovou náplní s přísadou Bishop´s Original dole pokynů výrobce těchto přísad.

Motorový olej: 3,5 l Valvoline All Climate 10W40 + 0,75 l Bishop´s Original

Převodovka:    1,5 l CASTROL EP 80 + 0,5 l Bishop´s Original

Diferenciál:      1,3 l CASTROL Hypoy 90 + 0,5 l Bishop´s Original

Po ujetí cca 2 750 km byly veškeré testy, uvedené v oddíle (3), provedeny znovu.

Pro vyloučení vnějších vlivů doprovázejících každou testovací sérii bylo nutno provést nové nastavení základních volnoběžných parametrů. To znamená, že před zahájením druhé série testů po výměně olejové náplně v motoru, olejového a vzduchového filtru a nových zapalovacích svíček , bylo provedeno nastavení volnoběžných otáček zpět z 900 ot/min na 800 ot/min.

Po celou dobu průběhu testů bylo zapečetěno nalévací hrdlo motoru, olejový filtr byl zapečetěn pomocí barvy.

Po ujetí cca 1 500 km bylo nutno do motoru dolít cca 0,6 l oleje po ujetí dalších 1 250 km pak následných 0,3 l oleje. Ucpávky v obou případech nevykazovaly stopy poškození.

Přestože byla prováděna eliminace vnějších vlivů ovlivňujících konečné výsledky testů, bylo nutné do výsledků měření zahrnout skutečné tolerance z měřících přístrojů (viz tabulka 6). Hodnoty v dané tabulce nelze tedy brát jako absolutní kvůli statistickým chybám, které jsou v nich zahrnuty. Možná chyba z měření je však menší, než rozdíl hodnot, naměřených v průběhu testů.

6.       Výsledky testů

 

Základní hodnoty

Konečné hodnoty

Změna

Odometr ( ujeté km)

Základní olej

+ přísada BOP

%

Základní hodnoty při

46 950

49 700

2 750

Volnoběhu

 

 

 

Volnoběžné otáčky

820

800

20

Teplota motor. oleje

93oC

94oC

 

Koncentrace CO (% obj)

1,6

1,53

 

Spotřeba paliva

( l/100 km)

 

 

 

Městský cyklus

13,91

13,22

- 4,96

90 km/hod

7,82

7,41

-5,24

120 km/hod

9,91

9,54

-3,73

Průměr (DIN 70030)

10,6

10,1

-4,7

Doběhový čas  (sec)

Průměr ze dvou měření

 

 

Hodnoty škodlivin dle

ECE testu

44,25

54,70

+19,1

Průměr ze dvou měření

 

 

CO ( g/test)

41,72

48,40

+16,0

HC (g/test)

12,78

12,31

-3,7

Nox (g/test)

7,79

6,25

-19,8

HC+ NOx (g/test)

20,57

18,55

-9,8

  1. Shrnutí  výsledků testů.

Snížení třecích ztrát v motoru je prokázáno prodloužením doběhového času ( o 19,1%).  Toto snížení vedlo ke snížení průměrné spotřeby paliva o 4,7% dle evropské normy ECE. Množství škodlivin je po aplikaci přísad Bishop´s Original nižší než při základním nastavení motoru. Změny jsou vyšší než předpokládaná chyba z měření. Snížení NOx můžeme přisuzovat, jak vyplývá z měření, snížení pasivních odporů v motoru vlivem účinků Bishop´s Original.

Další provedené testy, mimo hlavní zadání testů, nepřinesly žádné negativní výsledky: mimo jiné např. ověření, zda vlivem přísad Bishop´s Original nedochází ke vzniku fluorových nebo jiných kyselinotvorných sloučenin v motorových, převodových nebo diferenciálových olejích a ve výfukových plynech nebezpečných pro životní prostředí nebo motory.

 Při výměně svíček před zahájením každé série testů bylo provedeno měření tlaku ve válcích. Ačkoli nebylo provedeno měření obvodů, jako např. měření napětí v baterii, které by mohlo způsobit nepředvidatelné změny v odečtu. Změny měřených hodnot o cca 7 psi/válec – odpovídají změnám na těsnění ve válcích.

Závěrem lze potvrdit, že výsledky testů dle oddílu 3 – 6 ukazují měřitelné snížení třecích ztrát v testovaném vozidle vlivem přísad Bishop´s Original aplikovaných do motorového, převodového a diferenciálového oleje. Přísady nemají žádné vedlejší negativní účinky.