TOTO JE VĚROHODNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY. KOPII PŮVODNÍCH DOKUMENTŮ NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME.

 

RAM AIRCRAFT MODIFICATION, INC.

Waco- Madison Cooper Airport

 

150-ti hodinový provozní test A.C. 20 – 24A

V souladu s požadavky dle FAR 33.49 se specifikací na motory TS 10-520 B

 

Přísada do leteckých pístových motorů s výkonem do 1000 HP ( 760 kW) firmy Bishop´s Original

 

1. Zadání

A. Přísada firmy Bishop´s Original receptury 102 pro ošetření leteckých pístových motorů byla uznána pro aplikaci do leteckých pístových motorů od podzimu roku 1981.

B. Pro oficiální uznání přísady Bishop´s Original letecké receptury je nutné provést 150-ti hodinový provozní test A.C. 20-24A.

 

2. Test

 1. Přísada firmy Bishop´s Original receptury 102 k ošetření leteckých pístových motorů byla testována na přeplňovaném leteckém pístovém turbomotoru Teledyne Continental TS10-520-KCB 285 HP ( 217 kw) pro simulaci 700 hod leteckého provozu.

 2. Test byla navržen tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu a zatížení v relativně nejkratším čase. Proto bylo zadáno:

 1.  Vnější teplota válců v rozmezí 210oC až 240oC

 2.  Normální teplota válců se pohybuje v rozmezí 160 oC až 200 oC

 3.  Během testu se teplota oleje pohybuje v rozmezí od 110 oC do 120 oC

 4.   Normální teplota oleje se pohybuje v rozmezí od 60 oC do 90 oC

 1. Simulace kritické výšky 16 000 stop ( 4 877 m) byla provedena přiškrcením sání vzduchu

 2. Kompletní test odpovídal normálním provozním podmínkám 1 400 hod pro střednědobý provoz. Normální provozní doba pro střednědobou prohlídku je 1 400 hod.

 3. Všechny části motoru byly před testem změřeny spektrálním depresometrickým mikrometrem

 

3. Výsledky

 

 1. Po testu byl motor rozebrán a všechny jeho části byly proměřeny spektrálním depresometrickým mikrometrem

 2. Některá zjištění:

 1. Opotřebení klikového hřídele v kterémkoliv měřitelném bodě nepřekročilo 0,0004 palce ( 0,01 mm)

 2. Turbodmychadlo – opotřebení k kterémkoliv měřitelném bodě nepřekročilo 0,0001 palce( 0,0025 mm)

 3. Vačkový hřídel – 0,0000 mm ložiskového opotřebení

 4. Vodítka ventilů – opotřebení 0,0000

 5. Úplná kompatibilita s olejem, těsnícími vložkami, mazacími tuky a ucpávkovým materiálem používaným v motoru .       Olejová analýza prokázala při použití přísady Bishop´s Original podíl pevných částic 1 – 2 PPM, zatímco v normálním stavu se pohybuje v rozmezí 10-11 PPM.

 1. Výsledky testu na tření – „ Od tohoto data lze předpokládat, na základě měření otáček, že tření v motoru je nižší o 25 až 30%. Tření v motoru váže přibližně 15% výkonu motoru. Redukcí tření o 30% můžeme dosáhnout snížení celkových ztrát třením z 15-ti na 11% čistého výkonu.“

 2. Spotřeba oleje- „ Normální přijatelná spotřeba oleje při plném výkonu představuje 1 quart ( 1,9 l) za 2 hod. Po 10-ti hod zkoušek byla spotřeba  1 pinta ( 0,48 l).“

 3. Nezávislá zpráva o výsledku testu – „ Tento typ motorového testu tj. 150 hod při zvýšeném výkonu a maximální teplotě oleje je specifikován FAA TIA a odpovídá plné době proběhu.

Mohu potvrdit, že veškeré zjištěné hodnoty jsou lepší než uznávaný standart“

 

 

George Altgelt v.r.

FAA DER SW - 246