TOTO JE VĚROHODNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY. KOPII PŮVODNÍCH DOKUMENTŮ NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME.

 

Protokol ELF ANAC o rozboru oleje

 

ANAC kód: TAAA 0774 Číslo zkoušky: 419076
Vozidlo:  AVIA A 312 TL     Motor:  AVIA D 407.02
Datum: 4.5.2000

                                                                       

Datum odběru

21.8.1998

19.5.1999

16.8.1999

7.10.1999

23.12.1999

19.4.2000

 

           

 

Stav tachometru

278 000

344 375

361 490

375 680

392 680

423 500

Najeto na olej

15 000

15 200

17 115

15 000

15 000

15 000

 

Železo

PPMC

43,9

 

40,7

 

93,9

 

39,4

 

69,4

 

58,1

 

Olovo

PPMC 8,3   11,2   24,5   8,5   10,4   7,4  

Měď

PPMC 7,6   36,7   34,7   10,3   18,6   14,9  
Cín PPMC 1,7   2,1   2,9   2,6   2,1   2,1  

Chrom

PPMC 0,9   1,3   1,9   0,8   1,5   0,8  
Hliník PPMC 3,9   4,9   8,6   7,1   9,9   5,8  
Nikl PPMC 0,4   0,4   0,3   0,3   0,3   0,4  
Křemík cizí PPMC 13,2   10,6   19,3   16,7   34,3   11,0  
Saze A.S. 9   8   120   6   4   9  
Voda % OK   OK   OK   OK   OK   <0,07  
Palivo % OK   OK   OK   OK   OK   OK  
Dispergence   OK   OK   OK   OK   OK   OK  
G.W.C.   1,09   2,35   3,04   1,20   1,78   1,30  

 

CHIRONAX Transport                                                                      SPZ: AV-00-83

Kurta Konráda 6  190 00 PRAHA 9

 

Datum odběru: 19.4.2000  SPZ: AV-00-83  Olej:  Elf Performance trophy 15W40

 

STAV MOTORU: DOBRÝ, odpovídající vývoj opotřebení motoru, stabilizace nečistot v oleji. Trvá pozitivní působení Bishop´s Original rec: 906 GDC a rec. 696 nasazených 16.8.1999.

 

Pozn:

Datum odběru: 21.8.1998  SPZ AV-00-83

STAV MOTORU: DOBRÝ, odpovídající vývoj opotřebení

 

Datum odběru: 19.5.1999  SPZ  AV-00-83

STAV MOTORU: Zjištěn zvýšený výskyt mědi v oleji, prozatím s negativním účinkem na celkové opotřebení motoru.

DOPORUČENÍ: V případě možnosti odběru vzorku oleje za účelem sledování vývoje motoru – příští ANAC kontrola oleje po 10 000 km.

 

Datum odběru: 16.8.1999   SPZ AV-00-83

STAV MOTORU: Zjištěno zvýšené opotřebení motoru , zvýšené množství sazí v oleji.

Přítomnost aditiv z nemrznoucí chladící kapaliny v oleji

DOPORUČENÍ:  Kontrola resp. Seřízení vstřikovacího ústrojí, příští doporučený výměnný interval motorového oleje za účelem využití 100% samočistících schopností oleje do 10 000 km, doporučeno použití čistící přísady do paliva(čistota pístové skupiny a vstřikovacího systému), sledování stavu chladící kapaliny v motoru.

Sledování motoru – ANAC analýza do 10 000 km.

 

Datum odběru: 7.10.1999  SPZ AV-00-83

STAV MOTORU: VELMI DOBRÝ, minimální vývoj opotřebení. Velmi pozitivně se projevilo nasazení přípravků Bishop´s Original jak z hlediska opotřebení tak z hlediska pročištění spalovacího prostoru. Snížení opotřebení cca o 1/3, v podstatě úplná dekarbonizace. Tento stav bude mít vliv na výkon motoru, spotřebu paliva a na velmi nízkou hodnotu emisí.

 

Opis protokolu ELF ANAC, získaný u firmy CHIRONAX Transport, Kurta Konráda 6, Praha 9

 

Protokol ELF ANAC o rozboru oleje

 

ANAC kód: TAAA 1035 Číslo zkoušky: 235558
Vozidlo:  FORD FIESTA Motor:  FORD HCS EFi 44 kW

    

Datum odběru

2.6.1998 28.7.1998 4.10.1998 8.12.1998 27.2.1999 27.4.1999 18.7.1999

 

             

               

Stav tachometru

62000

708 00

80095

88000

97100 105000 114000

Najeto na olej

10000

8800

9295 8000

9100

7900

9000

 

Železo

PPMC

123,0

 

61,1

 

61,1

 

61,9

 

86,6

 

77,7

 

63,5

 

Olovo

PPMC

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Měď

PPMC

5,8

 

6,5

 

8,1

 

5,1

 

3,6

 

6,9

 

6,2

 

Cín

PPMC

6,7

 

6,1

 

4,6

 

3,9

 

3,0

 

3,7

 

3,8

 

Chrom

PPMC

1,5

 

1,4

 

1,2

 

1,2

 

1,4

 

1,2

 

1,3

 

Hliník

PPMC

9,6

 

9,4

 

7,5

 

8,5

 

8,1

 

7,7

 

8,5

 

Nikl

PPMC

2,2

 

1,6

 

1,6

 

1,5

 

1,8

 

1,4

 

1,4

 

Křemík cizí

PPMC

20,8

 

95,2

 

31,8

 

32,1

 

15,9

 

14,4

 

15,9

 

Saze

A.S.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Voda

%

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

Palivo

%

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

Dispergence

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 

OK

 
G.W.C.   1,41   1,07   1,06   1,02   1,13   1,06   1,14  

 

NARIMEX Autoservis                                                                   SPZ: AY 14-59

Kováků 5, 150 00 PRAHA 5

 

OLEJ: Elf SPORTI TXI 15W40

 

Pozn: 

Datum odběru: 2.6.1998

STAV MOTORU: Zjištěn zvýšený výskyt železa v oleji z důvodu zvýšeného obsahu křemene s negativním účinkem na celkové opotřebení motoru.

OPATŘENÍ: Kontrola stavu sací soustavy a sacího filtru

 

Datum odběru: 28.7.1998

STAV MOTORU: DOBRÝ, odpovídající vývoj opotřebení motoru, přetrvává nepříznivý vývoj v množství křemene v oleji. Nutná kontrola sacího potrubí.

DOPORUČENÍ: V případě možnosti odběru vzorkem za účelem sledování vývoje  motoru –příští ANAC kontrola oleje po 10000 km

 

Datum odběru: 27.2.1999

STAV MOTORU: DOBRÝ, stabilizace nečistot v motorovém prostoru

DOPORUČENÍ: Příští doporučená výměna motorového oleje u tohoto motoru se zachováním 100% samočistících schopností oleje do 9000 km.

 

Poznámka firmy B ORIGINAL s.r.o.

Přípravky Bishop´s Original receptury 460-G KIT byly u daného motoru aplikovány v 62000, 72025 a 97100 km vzhledem k nepříznivému vývoji v množství křemenného prachu.( V běžném motorovém oleji při nárůstu množství křemene 2x stoupá opotřebení železa min 4x). Výrazně se projevily účinky přípravků Bishop´s Original na snížení opotřebení klikové soustavy! Protokoly ELF ANAC byly získány od firem, které uvedený systém využívají ke kontrole stavu motorů a jsou odběrateli olejů ELF. Výrobky Bishop´s Original použily k ošetření svého vozového parku a uvedené výsledky prokázaly kladné účinky přípravku na celkové opotřebení a životnost motorů.

Chtěli bychom tímto uvedeným firmám poděkovat za zpřístupnění uvedených protokolů.

 

Opis protokolu ELF ANAC získaný u firmy NARIMEX Autoservis, Kováků 5, Praha 5