TOTO JE VĚROHODNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY. KOPII PŮVODNÍCH DOKUMENTŮ NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME.

 

ENGINEERING RESEARCH @ APPLICATION Ltd.

E.R.A. (U.K.)

Technický výzkum a aplikace

E.R.A. ( Anglie)

Zpráva o provedených testech na spotřebu paliva a změnu výkonových

parametrů  po aplikaci přísad Bishop´s Original.

(testy prováděny pod soukromou značkou).  

 Popis :

E.R.A přistoupila ryze na komerční bázi k provedení série testů pro firmu Bishop´s Original. Ta uvedla, že vyvinula „ modifikátor tření“, který dokáže snížit třecí ztráty a tím snížit spotřebu paliva a zvýšit výkon motoru.

Testy byly provedeny formou dvou aplikovaných měření. Výsledky jsou shrnuty v samostatném oddílu této zprávy. Firma Bishop´s Original převzala odpovědnost za vozidlo mimo prostory E.R.A., což bylo důležité při stanovení základních parametrů motoru a porovnání s výrobními parametry.

První série testů byla provedena 16.dubna 1986. Před zahájením zkoušek bylo vozidlo celkově prohlédnuto a bylo zjištěno, že odpovídá parametrům udaným výrobcem. Byla provedena kontrola olejové náplně, nebylo však přistoupeno k její kompletní výměně. Dále byl vydán pokyn k tomu, aby zástupci Bishop´s Original aplikovali přísady do motoru, převodovky a diferenciálu a následná série zkoušek bude provedena po ujetí cca 1 000 mil ( 1 600 km ). Při ní bude provedeno zhodnocení motoru provozovaného přibližně identických podmínkách.

Výsledky

  1. Při konstantní rychlosti 90 km/hod. měřené pomocí válcového dynamometru byla zjištěna úspora paliva  o 5,15% nebo vyšší projezd o 2,29 mil/gal ( 0,95 km/l ) při porovnání výsledků testů č. 1 a 2. Tento rozdíl je vyšší než by mohla být případná chyba z měření a znamená významnou úsporu.

  2. Při konstantní rychlosti 120 km/hod. měřené pomocí válcového dynamometru byla zjištěna úspora paliva o 11,32% nebo vyšší projezd o 4,28 mil/gal ( 1,77 km/l ) při porovnání výsledků testů č. 1 a 2.

  3. Spotřeba při „ městském provozu “ dle kritérií EU vykazuje nižší hodnoty o 7%, což znamená významný přínos.

  4. Výkon na hnací nápravě byl měřen při testu č. 1 a 2 za stávajících podmínek. Významné změny v testu č. 2 se projevily v celém provozním rozsahu motoru.

  5. Při doběhových testech bylo prokazatelně zjištěno, že při testu č. 2 za stejných podmínek jsou v hnacím agregátu mnohem nižší třecí odpory než při testu č. 1.

  6. Během testu zkoušené vozidlo najelo 1 000 mil, tj. z 33 000 mil ( 54780 km ) do 34 000 mil ( 56440 km ).

 Závěr

Podle našeho názoru snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu při porovnání testů č. 1 a 2 a po zahrnutí případné chyby z měřění představovalo významnou změnu.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo nastaveném v E.R.A. na výrobcem stanovené základní parametry.

Rozdíl ve spotřebě paliva a výkonu při porovnání výsledků testů č. 1 a 2 lze připsat na vrub snížení tření v hnacím agregátu vlivem přísady Bishop´s Original.

Na základě získaných hodnot lze prohlásit, že došlo ke snížení třecích ztrát v motoru.

Jsme přesvědčeni, že rozdíl mezi oběma testy byl způsoben přidáním přísady Bishop´s Original. Prohlašujeme současně, že námi uvedené závěry jsou platné.

Závěrem: Veškeré testy spojené s měřením spotřeby paliva a výkonu byly provedeny v přísně laboratorně kontrolovaných podmínkách. Zjištění jiných údajů, spojených s účinky přísady ke snížení tření, nebyly požadovány.

Zprávu zpracoval:   A.Braddon                              Schválil:   J.Senior  

Technický výzkum a aplikace s.r.o.

Zadavatel: Bishop´s Original  

 


Výsledky testů provedených na vozidle Ford Capri 2,0 l  

 

A. Spotřeba paliva

Průměr test č.1

Průměr test č.2

Konstantní rychlost 90 km/hod

44,48 mil/gal (18,8 km/l)

46,44 mil/gal ( 19,63 km/l)

Konstantní rychlost 120 km/hod

37,82 mil/gal ( 15,99 km/l)

42,10 mil/gal ( 17,8 km/l)

Městský provoz dle kritérií EU

23,70 mil/gal ( 10,02 km/l)

25,36 mil/gal ( 10,72 km)l )

 B. Výkonová křivka ( hnací náprava - 3. rychlostní stupeň)

Otáčky motoru      

Test č. 1 (kw)

Test č. 2 (kw)

1500

15,80

17,60

2000

21,00

24,60

2500

28,10

31,50

3000

32,20

38,30

3500

39,20

44,40

4000

44,90

49,80

4500

47,70

53,60

5000

49,40

53,60

5500

48,30

53,00

 

C: Doběhový čas ze 70 na 20 mil/hod při 4. rychlostním stupni ( pět měření pro každý test)

 

Test č. 1 ( sec)

Test č. 2 ( sec)

45,73

47,90

46,52

48,30

46,95

48,70

46,52

49,00

46,98

49,40

 

 

 Průměrné hodnoty  

 

46,54  48,66