TOTO JE VĚROHODNÝ PŘEKLAD DO ČEŠTINY. KOPII PŮVODNÍCH DOKUMENTŮ NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME.

 

Bilsport

Švédský automobilový časopis

Úvodem:

Bilsport se podrobněji zaměřil na výrobky Bishop´s Original ( jednu z receptur prodávanou pod soukromou značkou). Abychom získali podrobné informace formou testu, obrátili jsme se na nejvýznamnější švédskou motorovou zkušebnu Nordisk Motortestcenter ve Västerasu, vedenou předním odborníkem panem Birgerem Janassonem. Zkušebna je plně komputerizovaná a vybavena 4 kolovou a strvačníkovou válcovou brzdou. Pro provedení zkoušek byly použity 3 automobily: Opel Rekord 2,2 l ( 1985), Volvo 245 GLT ( 1985) a SAAB 900 Turbo S (1980). Opel měl najeto 7 100 km, Volvo ( taxi ) 51 600 km a SAAB 149 390 km.

 

Po prvním testovacím měření byla přidána do motoru a diferenciálu Volva přísada Bishop´s Original. Ložiska v zadní nápravě byla vyprána  a namazána tukem Bishop´s Original.

 

Stejně tak byla ošetřeny motory, převodovky a diferenciály u vozidel SAAB a Opel. Při následném testu bylo sledováno u všech vozidel čisté snížení spotřeby paliva. Při konstantní rychlosti 97 km/hod se snížila spotřeba paliva u Volva až o 17,6% z 0,0847 l/km na 0,0723 l/km. Mezi jednotlivými testy bylo s automobilem najeto 10 670 km.

 

Spotřeba u SAAB-a klesla přesně o 10% z 0,0823 l/km na 0,0740 l/km. Mezi testy bylo s vozidlem najeto 4 240 km.

 

S Oplem bylo najeto pouze 1730 km, příliš krátkou vzdálenost na to, aby byl dokončen komplexní proces mikrodifuze maziva. Přesto však spotřeba paliva klesla při stálé rychlosti 95 km/hod o 8,7% z 0,0753 l/km na 0,0687 l/km. Při novém testu s Oplem, po najetí dalších 1 650 km klesla spotřeba na hodnotu 0,0667 l/km tj. 11,4%.

 

Vysoká přesnost

 

Pro vyloučení vlivu lidského faktoru byly pro měření spotřeby paliva použity speciální měřící přístroje, používané firmou Nordisk Motortestcenter, které jsou založeny na pulsním měření ( palivo je dávkováno pomocí pístu). Každý puls představuje 0,667 cl paliva.

 

Měření se pak provádí tak, že se změří kolik pulsů je zapotřebí k ujetí 2 000 m při konstantní rychlosti 95 km/hod, případně 97 km/hod. Jakmile tachometr testovaného vozidla klesne na 0 pulsní dávkovač paliva se vypne.

 

Kvůli přesnému zjištění počtu pulsů se měření opakuje.

 

Dalším zajímavým zjištěním bylo měření dojezdových drah z rychlosti 100 km/hod na 0. U všech tří měřených automobilů byly zjištěny podstatné změny.

Př. Volvo: Před nasazením přísady levé zadní kolo ujelo 629 m. Při druhém testu byla změřena dráha 1021 m tj. o 62% více.

 

Výsledky se zdají být překvapivé až senzační, ale výsledky testů, provedených v USA a Anglii, jsou obdobné.  


 

VOZIDLO č. 1 - SAAB 900 Turbo S  ( 1980 )

 

 

Před ošetřením

Po ošetření

Rozdíl

Stav tachometru

149 390

153 630

424

Spotřeba při 95 km/hod

0,0823 l/km

0,0740 l/km

- 10,1%

Koncentrace CO

1,77%

0,73%

-58,7%

ppm HC

156

104

-33,3%

Doběh ze 100 km /hod na 0

 

 

 

Levé přední kolo

939 m

1151 m

+22,6%

Pravé přední kolo

886 m

925 m

+4,4%

Levé zadní kolo

1 275 m

1 692 m

+32,7%

Pravé zadní kolo

1 326 m

1 698 m

+28,0%


 

Poznámka: Motor a převodovka byla ošetřena přísadou Bishop´s Original. Před druhým testem byla ložiska zadních kol promazána tukem Bishop´s Original.Přestože bylo během testu najeto pouze 20 km dojezdová dráha se prodloužila výrazně. Malá změna hodnot na pravém předním kole byla způsobena vadnou brzdou.

VOZIDLO č.2 - OPEL REKORD 2,2 l  ( 1985 )

 

Před ošetřením

Po ošetření

Rozdíl

Stav tachometru

7 100

8 830

1 730

Spotřeba při 95 km/hod

0,0753 l/km

0,0687 l/km

-8,80%

Koncentrace CO

0,71%

0,17%

-76,00%

Sjížďka ze 100 km/hod na 0

 

 

Levé zadní kolo

795 m

1 205 m

+51,60%

Pravé zadní kolo

812 m

1 211 m

+49,10%

 

Poznámka: Motor, převodovka a zadní náprava byly ošetřeny produkty Bishop´s Original. Po ujetí dalších 1 650 km byl proveden opakovaný test. Spotřeba paliva klesla na hodnotu 0,0667 l/km tj. o 11,4%. Dojezdová dráha se na zadních kolech zvýšila o dalších 10%.  


VOZIDLO č.3 - VOLVO 245 GLT  ( 1985 )

 

Před ošetřením

Po ošetření

Rozdíl

Stav tachometru

51 660

62 330

10 670

Spotřeba při 95 km/hod

0,0847 l/km

0,0723 l/km

-14,6%

Koncentrace CO

2,43%

1,50%

38,3%

ppm HC

231

178

-22,9%

Sjížďka ze 100 km/hod na 0

 

 

 

Levé přední kolo

791

1 162

+46,9%

Pravé přední kolo

797

1 160

+62,3%

Levé zadní kolo

629

1 021

+62,35%

Pravé zadní kolo

662

1 033

+56,0%

 

 

Poznámka: Motor a převodovka byly ošetřeny přísadami Bishop´s Original. Ložiska předních kol byla promazána opět promazána tukam Bishop´s Original. Po výměně oleje a olejového filtru byl proveden opakovaný test a zjištěny stejné vynikající výsledky. To potvrdilo, že přísady Bishop´s Original dokonale účinkují i po výměně olejové náplně.