TOMADO s.r.o. – APLIKOVANÁ TRIBOTECHNIKA

Bc. Vladimír DOLEČEK

Opis protokolu firmy TOMADO

 

Adresát: VEPOS LUBE     Brněnská 57
Odesílatel: Fax: 04610521541
TOMADO Most
Bc. Vladimír Doleček
Tel i fax: 035-620-63 62
Dne: 22.2.1999

                              

Přísady do oleje BISHOP´S

 

Při aplikaci přísad proti opotřebení do lokotraktorů T669 byly použity formulace 400 D a 906 GDC. U těchto přísad před použitím byly provedeny zkoušky na obsah chloru. Zkouškou nebyl zjištěn obsah chloru ve výše uvedených přísadách.

 

S pozdravem

Doleček Vladimír